Nadzór inwestorski

  • Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi przebudowy pomieszczeń na Punkt Obsługi Interesantów w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
  • Nadzór inwestorski nad przebudową pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami remontowymi w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi.
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont części sieci trakcyjnej linii tramwajowej w Pabianicach”.
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
  • Roczny przegląd budowlany budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ulicy Pomorskiej.
  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy pracach związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji hydrantowej dla całego budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.
  • Usługa kierownika rozbiórki budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Łodzi przy al. 1 Maja.
  • Usługa kierownika robót remontowych przebudowy lokalu handlowo-usługowego na potrzeby działalności usługi bankowej w Dłutowie.
  • Usługa kierownika budowy montażu torów jezdnych suwnicy bramowej na terenie zakładu w Łodzi przy ulicy Demokratycznej.