Obsługa inwestycji budowlanych

  • Weryfikacja kosztorysów ofertowych dla inwestycji – budowa budynku hurtowo-magazynowego z biurem zlokalizowanego w miejscowości Tadzin.
  • Weryfikacja dokumentacji pn. Przebudowa i rozbudowa ze zmianą funkcji pomieszczeń będącego w przebudowie budynku prototypowni ze stanowiskiem badawczym dla potrzeb zakładu INTAP TOBIK Sp.J. w miejscowości Bukowiec.
  • Opracowanie kosztorysu na remont schodów technicznych przy budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach.