Projektowanie BIM

Przy wizualizacji projektów realizowanych przez nasze biuro korzystamy z technologii BIM. Metoda ta jest coraz częściej wykorzystywana do tworzenia kompleksowych modeli budynków – stanowi tzw. wirtualny plac budowy. Projektowanie BIM wywodzi się od trzech angielskich słów: „Building”, „Information” oraz „Modelling” i oznacza „modelowanie informacji o budynku”. Koncepcja ta pozwala na stworzenie modelu obiektu 3D wraz z pełnymi danymi o realizacji inwestycji oraz zarządzaniu nią.

Technologia ta pozwala uprościć pracę oraz zminimalizować ryzyko błędów. Architekci uzupełniają model o wiadomości uzyskane od innych specjalistów – konstruktorów czy instalatorów.

Znajdują się tutaj informacje o rzeczywistych parametrach budynku, jego kształcie i położeniu w przestrzeni, a także rodzaju materiałów potrzebnych do zbudowania poszczególnych elementów. W modelu umieszczony jest także harmonogram prac oraz bieżące zużycie produktów.

Projektowanie BIM daje nie tylko możliwość wirtualnego wejścia do obiektu i obejrzenia jego wnętrza. Pozwala także zrozumieć funkcjonowanie poszczególnych systemów i urządzeń w budynku. Symulacje i analizy w tym modelu pozwolą także na dobór odpowiednich konstrukcji i rozwiązań.